MISIUNEA

“Să stimuleze alternativele educaţionale şi experimentele pedagogice de creare a mediilor de învăţare folosind mijloace personalizate de investigare şi rezolvare de probleme, cu oportunităţi deosebite de predare, învăţare şi recuperare, ce creează posibilităţi fără precedent pentru ca elevii noştri să facă primul lor pas sigur spre viitor"

VIZIUNEA

Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iaşi, cu resursele existente, într-un ritm propriu, cu sprijinul specialiştilor din ţară şi din străinătate, urmăreşte recuperarea, educarea şi formarea de abilităţi compensatorii, pentru elevii cu disabilităţi fizice, asigurându-le astfel aceleaşi şanse de integrare socio-profesională ca şi elevilor din clasele de învăţământ public pregătiţi în unitate.