CONCURS BIBLIOTECAR   0,5 post vacant

Perioada de înscriere: 9-18 noiembrie 2020

Dosar de înscriere:​

  • cerere de înscriere la concurs

  • curriculum vitae în format european

  • acte identitate (C.I) copie şi original

  • acte de studii ( copii conform cu originalul)

  • adeverinţă medicală  - apt din punct de vedere medical pentru post

  • cazier

  • documente care să ateste vechimea în specialitatea postului

 

Relaţii la secretariatul şcolii – tel.0232/226102

Anunţ post

Bibliografie