Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar le găsiţi aici.

© 2017 Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iași - Educație