Consiliul de administrație, an școlar 2018-2019

  1. Preşedinte: Constantinescu Ioana Lăcrămioara – director;

  2. Membru: Manolache Viorica – director adjunct/ reprezentant al profesorilor;

  3. Membru: Vrabie Gabriela – director adjunct/ reprezentant al profesorilor;

  4. Membru: Constantinescu Cǎtǎlin –  reprezentant al profesorilor;

  5. Membru: Iogen Gânju –  reprezentant al Preşedintelui Consiliului Judeţean;

  6. Membru: Bejan Victor –  reprezentant al Consiliului Local;

  7. Membru: Iancu Mihai – reprezentant al pǎrinţilor;

  8. Membru: Costică Elena – reprezentant al operatorilor economici parteneri;

  9. Membru: Munteanu Bogdan – reprezentant al operatorilor economici parteneri;

 Secretar: Băiceanu Adriana -  reprezentant al profesorilor, fără drept de vot;

© 2017 Colegiul Tehnic "Ion Holban" Iași - Educație