În atenția candidaților  înscriși la concursul de titularizare, sesiunea 2018

 

   În data de 15 mai 2018, ora 12.00 va avea loc ședința de instruire in vederea susținerii inspecției la clasă/ probei practice.

 

   În data de 17 mai 2018 va avea loc susținerea inspecției la clasă/ proba practică, începând cu ora 9.00.