top of page

INFORMAŢII REFERITOARE LA OLIMPIADA/CONCURS PE MESERII ARIA CURRICULARĂ - TEHNOLOGII

 

Proba scrisă se va desfăşura sâmbăta 19 martie,  la Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi.

Intrarea elevilor în săli se va face între orele 8:00 – 8:30,  pe baza carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs.

 

 Se va susţine probă practică doar la Concursul pe meserii în următoarele locaţii:  

-       pentru Bucătar și Ospătar- Colegiul Economic V. Madgearu Iași

-       pentru Mecanic auto- Colegiul Tehnic M. Sturdza Iași

-       pentru Frizer- Colegiul Tehnic Ion Holban Iași.

Accesul elevilor se va face  între orele 13:15-13:45

Toți elevii  de la concursul pe meserii participă la proba practică, nu sunt condiționați de  nota la proba scrisă.

bottom of page