top of page

Prezentare

Prin profilul său (centru şcolar integrator) şcoala noastră are o ofertă educaţională complexă atât pentru elevii cu dizabilităţi cât şi pentru de la învăţământul public.


Oferta educaţională cuprinde toate formele de învăţământ:

 •   învăţământ primar;

 •   învăţământ gimnazial;

 •   învăţământ liceal;

 •   învăţământ postliceal.

 

Şcoala oferă instruire:

 • invăţământ special, în domeniile Economic, Turism şi alimentaţie şi Industrie textilă şi pielărie;

 • invăţământ public, în domeniile Estetica şi igiena corpului omenesc, Turism şi alimentaţie şi Economic;

 

Şcoala are un personal didactic format din 108 cadre didactice, personal auxiliar: 14 şi personal nedidactic – 17. Preocupările şcolii pentru o prezenţă activă în viaţă publică a comunităţii locale s-au concretizat în proiecte şi parteneriate care au vizat grupuri dezavantajate, pe probleme de stopare a violenţei şi de mediere a conflictelor, pentru promovarea preocupărilor ecologice şi pentru stimularea interesului tinerilor privind viaţa spirituală.
 

De-a lungul anilor la Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi s-a format un colectiv de cadre didactice care se orientează în demersul didactic pe următoarele principii:

 •   competenţă ştiinţifică şi metodică

 •   autoritate morală

 •   principialitate şi spirit de dreptate

 •   tact pedagogic

 

Mediul şcolar susţine dezvoltarea psihointelectuală a tuturor adolescenţilor, nu doar a celor cu nevoi speciale, demersul profesorului fiind orientat spre satisfacerea trebuinţelor specifice adolescenţilor, stabilite în baza identificării atitudinilor acestora faţă de principalele valori şi instituţii aferente vieţii adolescenţilor.

 

Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi şcolarizează elevi cu deficienţe locomotorii şi asociate, aceşti elevi urmând cursurile conform programei învăţământului public, iar atunci când este cazul conform programelor adaptate. Actualmente, Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” Iaşi este singura
instituţie din nord-estul ţării care asigură asistenţă educaţională copiilor cu dizabilităţi fizice, cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, asigurând, prin intermediul specialiştilor, un proces instructiv-educativ şi terapeutic recuperatoriu adecvat.

 

Instruirea practică se realizează în atelierele de producţie dotate cu utilaje corespunzătoare, respectând programa şcolară, întreaga activitate din acest sector fiind autofinanţată.

Activitatea de recuperare psiho-fizică din şcoala noastră se realizează în cabinete dotate corespunzător cu ajutorul unor echipe interdisciplinare de lucru formate din: cadre medicale şi personal pentru recuperarea psihică şi locomotorie.

 

În urma derulării Proiectul european „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi” s-au realizat:

 •   sala de sport reamenajată

 •   piscină pentru programe de recuperare a elevilor cu dizabilităţi

 •   ascensor montat în şcoală pentru înlesnirea deplasării elevilor cu handicap la etajele superioare

 •   sală de festivităţi.

 

bottom of page