top of page

COLEGIUL TEHNIC ,,ION HOLBAN", cu sediul in IASI, strada PANTELIMON HALIPA, nr. 16, judeţul IASI, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. 1336/2022.

 Denumirea postului - TEHNICIAN - 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 - nivelul studiilor - MEDII;

- vechimea necesară în specialitatea studiilor - nu se solicită.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

- proba scrisă in data de 10.08 .2023, 10.00, la sediul instituliei;

- proba practică in data de 10.08.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;

 - proba interviu in data de 11 .08.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;

Data limită  până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 02.08.2023. Date contact: telefon 0232226102.

Tematica pentru concurs o gasiti aici .

bottom of page